Oblikovanje celostne podobe in prelom Ĩasopisa Navor