Alianta - TIA konferenca - celostna podoba konference
Plakat, zloĹženka, dopisni list in spletna stran